შპს “GEOSTORAGE”-ის კონკურენტუნარიანი უპირატესობის წყაროს წარმოადგენს ხარისხობრივი ტექნოლოგიური მახასიათებლები, ადმინისტრაციული და წარმოების რესურსები (დანადგარები და მოწყობილობი, ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, პროცესზე ორიენტირებული მენეჯმენტი და ხელმძღვანელობა), რომელიც უზრუნველყოფს დიფერენცირებულ მომსახურებას. საუკეთესო მომსახურების ხარისხით და მახასიათებლების მუდმივი განვითარებით განსხვავდება კონკურენტ კომპანიების მომსახურებისაგან.

რას ვაკეთებთ

2010 წლიდან კლინიკური კვლევებისთვის, შპს GEOSTORAGE გთავაზობთ მაღალი ხარისხის ლოგისტიკური სერვისების ფართო სპექტრს (24/7). შენახვა და დისტრიბუცია, ტვირთის კონტროლი და კვალიფიკაცია, რეგულატორული კონსულტაციები აძლევს  საშუალებას GEOSTORAGE– ს  შეინარჩუნოს წარმატებული პოზიციები ადგილობრივ ბაზარზე.

ისტორია

ორგანიზაციული ღირებულებები:

 • მენეჯმენტის გუნდისთვის მნიშვნელოვანია განხორციელებული პროექტებისა და სამუშაოების ხარისხიანი და ხარისხობრივი მახასიათებლები;
 • მომხმარებლები არიან ორგანიზაციის გრძელვადიანი აქტივი;
 • დამტკიცებულმა პროცედურებმა, გამოცდილებამ, პოლიტიკამ და ურთიერთობებმა გავლენა მოახდინა მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე;
 • მმართველი გუნდისთვის მნიშვნელოვანია და აუცილებელია ბრენდის ცნობიერების ამაღლება და საიმედოობის გაზრდა;

კომპანიის სტრატეგიული მიმართულებები:

 • ტექნოლოგიური გაუმჯობესების საფუძველზე, ინოვაციური სერვისების შეთავაზება და მიწოდება
 • გრძელვადიანი ურთიერთობის დაარსება და შენარჩუნება მომხმარებლებთან და მომწოდებლებთან;
 • კომპეტენტური ტექნიკური და ადმინისტრაციული ჯგუფი;
 • ხელმძღვანელობის სტილი;
 • მენეჯმენტის გუნდი უზრუნველყოფს ბრენდის ცნობადობისა და საიმედოობის გაუმჯობესებას, ბრენდის კაპიტალის პოზიციიდან გამომდინარე;
 • ბაზრის წილის ზრდა, მოცულობიდან გამომდინარე;

რესურსები:

 • გადამზადებული და კვალიფიციური პერსონალი;
 • მცოდნე და გამოცდილი მენეჯმენტი;
 • კომპლექსური პროგრამული და აპარატურული ოპერაციული სისტემა;
 • დადასტურებული სამედიცინო სასაწყობე სივრცე და მოწყობილობები;
 • პერსონალის ჯვარედინი კონტროლი

ხარისხის პოლიტიკა:

ახალი მომხმარებლის საიმედოობის მოსაპოვებლად, შპს “GEOSTORAGE” ახორციელებს, ავითარებს და აუმჯობესებს ხარისხის სისტემას, რომელიც მოიცავს ლიდერობის მიდგომებს, ტექნოლოგიების განვითარების და ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას. ეს დასტურდება სერთიფიცირებით და ლიცენზიებით.

 • მმართველი გუნდის პასუხისმგებლობა QMS– ზე განისაზღვრება ხარისხის მართვის პოლიტიკაში
 • ხარისხის მართვის სისტემის (QMS) გაუმჯობესება ISO 9001-2015 სტანდარტის შესაბამისად.
 • წლების განმავლობაში ჩვენ შევისწავლეთ და მკაცრად ვიცავთ ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს (GMP, მშპ, GSP).
 • 60+ აუდიტი ძირითადი ან კრიტიკული დასკვნების გარეშე!
 • GEOSTORAGE არის ფარმაცევტული პროდუქტის სრულად ლიცენზირებული საბითუმო მოვაჭრე,
 • კომპანია არის ISO 9001-2015 სერთიფიკატის მფლობელი (გაცემული Intertek) მიერ 2019 წლიდან და GDP სერთიფიკატის (გაცემული SGS- ის მიერ) მფლობელი 2018 წლიდან.

მენეჯმენტის ხარისხის სისტემა

GEOSTORAGE– ში ხარისხი, მთავარი პრიორიტეტია.

 • შიდა კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემების გაუმჯობესება
 • პერსონალის ვალდებულების გრძნობა ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებაში
 • ფინანსური ეფექტურობა
 • შიდა ბიზნეს პროცესების ეფექტურობა და შედეგზე ორიენტირება
 • ახალი კლიენტების მოზიდვის საჭიროება
 • ადგილობრივ ბაზარზე ლიდერი კომპანიის იმიჯის და რეპუტაციის დამყარების საჭიროება.
62+

აუდიტი